Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle


 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

 

Zapraszam na Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle w dniu 12 października 2020 r. o godzinie 15.30, w auli Liceum.
W razie braku wymaganego kworum, zebranie odbędzie się bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, w tym samym dniu, o godzinie 15.45

 

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie programu zebrania.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Skarbnika.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania.

 

Sekretarz Stowarzyszenia
Maria Prucnal