Rada Rodziców


 

  • Od dnia 23 listopada 2007r. Rada Rodziców posiada odrębny rachunek bankowy. Rachunek jest prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Jaśle. Dane rachunku:
  • Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
    im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

    82 8642 1171 2017 7100 5278 0001

    Na ten rachunek mogą być przekazywane wszystkie wpłaty na Radę Rodziców.