Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


 

Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2020/2021 - propozycje klas
czteroletniego liceum ogólnoksztalcącego - dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Prezentacja I LO w Jaśle

 

1A Humanistyczno-prawnicza
Przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski


Przygotowuje do studiów: prawo, dziennikarstwo, politologia, filologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, aktorstwo, filmoznawstwo, socjologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, teologia. Klasa umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy humanistycznej, będąc jednocześnie ofertą edukacji kulturalnej. Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania i pasje (z zakresu historii, polityki, nauk społecznych, filmu, teatru, literatury, itp.) oraz zdobywają umiejętności ze sfery komunikacji interpersonalnej, sztuki przemawiania i negocjacji.

 

1B Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki


Klasa przygotowuje do studiów: budownictwo, architektura, matematyka, akustyka, informatyka, astronomia, mechanika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, fizyka stosowana czy fizyka medyczna. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz informatyki. Uczniowie tej klasy rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, mają do dyspozycji pracownię fizyczną, uczestniczą w zajęciach astronomicznych w szkolnym obserwatorium astronomicznym prowadząc dzienne i nocne obserwacje nieba.

 

1C Ekonomiczna-turystyczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki


Klasa ekonomiczno-turystyczna przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Klasa przygotowuje do studiów: ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, stosunki międzynarodowe, geodezja, górnictwo, inżynieria, logistyka, geografia, kartografia, geologia, geofizyka, turystyka i rekreacja, europeistyka, informatyka stosowana.

 

1D (1E2) Promedyczna z językiem angielskim
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa przygotowuje do studiów: psychologia, medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, akademia rolnicza, zdrowie publiczne, AWF, leśnictwo, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka. Klasa realizuje rozszerzony zakres nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia i język angielski. Tak różnorodny wachlarz przedmiotów umożliwia nie tylko rozwijanie pasji w zakresie nauk przyrodniczych, ale pozwoli również zrealizować się osobom, które marzą o pracy z ludźmi i na ich rzecz w obszarze zawodów medycznych.

 

1E (1E1) Promedyczna z matematyką
 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa przygotowuje do studiów: medycyna, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, analityka chemiczna.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas

 

Klasa                                Przedmioty
     1A język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
     1B język polski, matematyka, fizyka, informatyka
     1C język polski, matematyka, język angielski , geografia
     1E język polski, matematyka, biologia, chemia

 


 

Zajęcia dodatkowe

 

W roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas I będą realizowane innowacyjne zajęcia międzyoddziałowe: Historia prawa i państwa, Matematyka w zadaniach konkursowych, Język angielski w biznesie, Anatomia człowieka i Chemia analityczna. Każdy z uczniów będzie mógł wybrać jedną z tych ofert i rozwijać swoje zainteresowania współpracując z uczniami innych klas.

 

Innowacje - opis zajęć