Powiatowy Konkurs Geograficzny

GIM-GEO-WIN


 

  •  O konkursie
    I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle zaprasza uczniów Gimnazjum do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Geograficznym „GIM-GEO-WIN” organizowanym przez naszą szkołę. Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii i przyrody oraz popularyzacja wśród młodzieży gimnazjalnej zagadnień związanych z otaczającym nas środowiskiem geograficznym.
    Jest to również okazja do pogłębienia wiedzy osób interesujących się przedmiotem oraz szansą zdobycia nowych doświadczeń. Udział w konkursie jest również szansą zdobycia przez uczestników punktów preferencyjnych przy naborze kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Trzech najlepszych uczniów - Laureatów Konkursu otrzymuje punkty preferencyjne w chwili ubiegania się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 

Organizator:                                                                                               Dyrektor I LO 
mgr Sebastian Styczyński                                                                              mgr Barbara Wierdak-Cyboroń                                                            

 


IV Powiatowy Konkurs Geograficzny GIM GEO WIN

 

Dnia 31 marca 2017 r. o godz. 12.00 odbył się etap finałowy IV Powiatowego Konkursu Geograficznego GIM-GEO-WIN. W konkursie wzięło udział 46 uczniów (22 chłopców i 24 dziewcząt) z 9 gimnazjów powiatu jasielskiego. Średni wynik etapu powiatowego wyniósł 26,6 pkt., a wyższy o 0,4 pkt. średni poziom punktów osiągnęły dziewczęta (26,8 pkt.). Rozkład częstości wyników przedstawia załączony wykres. Spośród uczestników wyłoniono 3 laureatów, 10 wyróżnionych finalistów, natomiast pozostałych 33 uczestników finału powiatowego uzyskało tytuł finalisty.
5 kwietnia 2017 r. w sali 24 o godz. 9.45 podczas Dnia Otwartego Szkoły wręczone zostaną wszystkim finalistom dyplomy, a laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają także cenne nagrody. Ponadto trzech laureatów I – III miejsca otrzymuje punkty preferencyjne przy ubieganiu się do I LO w Jaśle. Dyplomy (lub ich kopie) należy dołączyć do dokumentacji składanej podczas zapisu do szkoły.

Gratulujemy wszystkim młodym geografom! Smile
Partnerom i sponsorom nagród w konkursie serdecznie dziękujemy!

 

Lista wyników
Rozkład częstości wyników
Test
Klucz do testu

 

Dnia 10 marca 2017 r. odbył się etap szkolny IV Powiatowego Konkursu Geograficznego GIM-GEO-WIN. W konkursie wzięło udział 54 uczniów (32 dziewcząt i 22 chłopców) z 9 gimnazjów powiatu jasielskiego. 80% uczestników to uczniowie klasy III, ale do zmagań konkursowych przystąpiło również 9 uczniów z klasy II i 2 uczniów z klasy I. Średni wynik etapu szkolnego wyniósł 27,6 pkt., a wyższy o 2,7 pkt. średni poziom punktów osiągnęli chłopcy (29,2 pkt.). Rozkład częstości wyników przedstawia załączony niżej wykres. Do etapu finałowego konkursu zakwalifikowanych zostało 46 uczniów, którzy podczas etapu szkolnego zdobyli minimum 20 punktów. Pośród grupy finalistów znalazło się 24 dziewcząt i 22 chłopców.

 

Lista osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego - zweryfikowana
Rozkład częstości wyników
Zadania konkursowe
Klucz odpowiedzi z etapu szkolnego

 

Etap finałowy odbędzie się 31 marca 2017 r. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle o godzinie 12.00.
Osobom zakwalifikowanym do finału życzymy powodzenia w walce o czołowe lokaty i cenne nagrody Smile.

Zaproszenie
Regulamin konkursu

 


III Powiatowy Konkurs Geograficzny GIM GEO WIN

 

Zaproszenie Smile
Regulamin konkursu

Etap szkolny: zadania konkursoweodpowiedziwyniki, rozkład częstości wyników
Finał powiatowy: zadania konkursoweodpowiedziwyniki, rozkład częstości wyników

 


II Powiatowy Konkurs Geograficzny GIM GEO WIN

 

Zaproszenie
Regulamin konkursu

Etap szkolny: zadania konkursoweodpowiedziwyniki
Finał powiatowy: zadania konkursoweodpowiedziwyniki

 


I Powiatowy Konkurs Geograficzny GIM GEO WIN - sprawozdanie

 

Regulamin konkursu
Etap szkolny: zadania konkursowe, odpowiedzi, wyniki
Finał powiatowy: zadania konkursowe, odpowiedzi, wyniki

 

 

Dnia 5 kwietnia 2013 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle odbył się finał I Powiatowego Konkursu Geograficznego „GIM-GEO-WIN”. Wzięło w nim udział 57 uczniów z 14 gimnazjów naszego powiatu. Grupa finalistów była mocno sfeminizowana (42 uczennice i 15 uczniów) Smile. Wyłoniono z niej pięciu laureatów, 8 wyróżnionych finalistów, natomiast pozostali uczestnicy finału powiatowego uzyskali tytuł finalisty. 15 kwietnia 2013 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły wręczone zostaną wszystkim finalistom dyplomy, a laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają także nagrody. Ponadto laureaci I – III miejsca otrzymują punkty preferencyjne przy ubieganiu się do I LO w Jaśle. Dyplomy (lub ich kopie) należy dołączyć do dokumentacji składanej podczas zapisu do szkoły.

 

Laureaci:
I miejsce – Szynal Patryk (Publiczne Gimnazjum w Brzyskach) – 46/50 pkt.
II miejsce – Kołodziej Maciej (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle) – 44/50 pkt.
II miejsce – Wypasek Izabela (Publiczne Gimnazjum w Brzyskach) – 44/50 pkt.
III miejsce – Buczyński Łukasz (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle) – 43/50 pkt.
III miejsce – Romańska Maria (Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza) – 43/50 pkt.

 

Wyróżnieni finaliści:
Szarek Magdalena (Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej) – 42/50 pkt.
Nowak Gabriela (Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Jaśle) – 42/50 pkt.
Kita Hubert (Publiczne Gimnazjum w Brzyskach) - 42/50 pkt.
Świątek Paulina (Publiczne Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Cieklinie) - 42/50 pkt.
Dybaś Klaudia (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Osobnicy) - 42/50 pkt.
Bizoń Dominik (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle) - 41/50 pkt.
Miśkiewicz Marek (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle) - 41/50 pkt.
Stryczniewicz Daniel (Zespół Szkół – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim) - 41/50 pkt.

 

Gratulujemy wszystkim młodym geografom Smile

 

Dnia 14 marca 2013 r. odbył się etap szkolny I Powiatowego Konkursu Geograficznego GIM-GEO-WIN. W konkursie wzięło udział 72 uczniów z 14 gimnazjów powiatu jasielskiego. Do etapu finałowego konkursu zakwalifikowanych zostało 57 uczniów, którzy podczas etapu szkolnego zdobyli minimum 28 punktów.