Szkolne Koło Caritas


Spotkanie ludzi „wielkich serc” w I LO

W auli I LO w Jaśle, 29 stycznia br., odbyło się spotkanie Szkolnych Kół Caritas z regionu, na które przybyli uczniowie, opiekunowie i asystenci kościelni szkół z - Jasła, Brzostku, Kołaczyc, Cieklina, Frysztaku, Lubli, Warzyc, Skołyszyna, Święcan, Dębowca, Tarnowca, Żmigrodu. Gościliśmy dziekanów: dekanatu Jasło - Wschód księdza Prałata Wacława Rybkę, Jasło - Zachód księdza Prałata Eugeniusza Królika. Uroczystość zaszczycili również: Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz i sekretarz Urzędu Miasta Paweł Rzońca.

Spotkanie prowadził ksiądz dr Piotr Potyrała - referent Caritas Diecezji Rzeszowskiej i diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas, absolwent I LO. Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ksiądz Prałat Stanisław Słowik w słowach skierowanych do zgromadzonych podkreślił ogromną rolę codziennego świadczenia miłosierdzia wszystkim potrzebującym. Przecież wiara bez uczynków jest martwą. Powinniśmy dostrzegać Boga w każdym spotkanym człowieku, zmieniać na lepsze świat i siebie każdego dnia.

Młodzież I LO - członkowie i sympatycy SK Caritas, przedstawili program artystyczny pt. "Ubi Caritas, Deos ibi est " (Tam gdzie Miłość jest, tam mieszka Bóg).

Na co dzień skromne, dla niektórych niewidoczne Koło Caritas „Leszczyńskiego” miało w dniu spotkania swoje wielkie święto. Gościnne progi I LO przyjęły ludzi „wielkich serc” - świadomych powinności pomagania potrzebującym.

Nie szukają rozgłosu. „A fructibus eorum cognoscetis eos” (po ich owocach ich poznacie ).