Psycholog szkolny w I LO w Jaśle - mgr Renata Maciechowska


mgr Renata Maciechowska - psycholog szkolny w I LO w Jaśle

mgr Renata Maciechowska – psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podyplomowego studium „Zawodoznawstwo” – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, studentka psychoterapii metasystemowej  w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie; szkolenia z zakresu psychoterapii depresji, psychoterapii zaburzeń lękowych, integratywnej psychoterapii krótkoterminowej, diagnozy klinicznej DSM-IV.

 

Zadania psychologa szkolnego:

  • diagnozowanie uczniów przejawiających problemy emocjonalne, problemy w nauce, zachowaniu, przystosowaniu do szkoły
  • udzielanie różnych form pomocy uczniom w radzeniu sobie z trudnościami w szkole i problemami w rozwoju psychicznym (lęki, depresja, zaburzenia odżywiania), m.in. indywidualna i grupowa pomoc terapeutyczna
  • organizowanie, prowadzenie i koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej
  • prowadzenie działalności profilaktycznej (dotyczącej uzależnień, agresji i profilaktyka zdrowotna)
  • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.
Godziny dyżurów:
Poniedziałek: 08.00 – 13.00                                                                 
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 11.30 – 16.30
Czwartek: 08.00 – 12.00
Piątek: 08.00 – 12.00
Dyżur dla rodziców:
Środa: 14.00 – 16.30