Pracownicy szkoły w roku szkolnym 2020/2021


 

 


Dyrektor I LO
- mgr Jacek Nawrocki

Zastępca dyrektora I LO - mgr inż. Róża Bizon

Zastępca dyrektora I LO - mgr Zbigniew Głowacki

Język polski

dr Beata Baraś

mgr Marta Data

mgr Ewa Kasperek

mgr Jolanta Kmiecik

mgr Marta Leśniak

dr Barbara Sokołowska

Język angielski

mgr Izabela Chart

mgr Tomasz Frydrych

mgr Magdalena Gajewska-Jajko

mgr Aneta Jarosz-Mazur

mgr Ewa Machowska

mgr Monika Madejczyk

mgr Małgorzata Płaziak

mgr Renata Sarnecka

mgr Elżbieta Wanat

mgr Zbigniew Waszkiel

Język łaciński

mgr Maria Prucnal

Język niemiecki

mgr Małgorzata Fortuna

mgr Edyta Juszczyk-Janas

mgr Agnieszka Klucznik - urlop

mgr Anna Mikuś 

Historia

mgr Stanisława Borys

mgr Witold Lechowski

mgr Agata Lorens

Matematyka

mgr Lucjan Dranka

mgr Małgorzata Łętkowska

mgr Małgorzata Mlicka

mgr Gorgonia Trychta

mgr Renata Władyka

Język francuski

mgr Iwona Smoszna

mgr Katarzyna Warchoł

Informatyka

mgr Zbigniew Głowacki

mgr inż. Bożena Janiga

Wiedza o kulturze

mgr Stanisława Borys

dr Barbara Sokołowska

Biologia

mgr Lucyna Pacocha

mgr Robert Szopa

Chemia

mgr inż. Róża Bizon

mgr Barbara Kopeć

mgr Krzysztof Koś

mgr Elżbieta Niedźwiedź

Geografia

mgr Alicja Bochnia - Tomasik

mgr Sebastian Styczyński

mgr Barbara Wierdak - Cyboroń

Fizyka

mgr inż. Róża Bizon

mgr Justyna Karkut

mgr Ryszard Prajsnar

mgr Barbara Wierdak - Cyboroń

Podstawy
przedsiębiorczości

mgr Zbigniew Głowacki

mgr Aneta Mitrut

Wiedza o społeczeństwie

mgr Stanisława Borys

mgr Witold Lechowski

mgr Maria Prucnal

Historia i społeczeństwo

mgr Stanisława Borys

mgr Witold Lechowski

mgr Agata Lorens

mgr Jacek Nawrocki

Wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Kozłowski

mgr Lucjan Nowosielski

mgr Emil Ochała

mgr Marta Wolska

mgr Anna Zwoleńska

mgr Lech Zwoleński

Religia

ks. Daniel Midura

Valentyna Rudnieva

ks. Łukasz Ślusarczyk

Etyka

dr Barbara Sokołowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Kamińska - Smorul

Przyroda

mgr Ryszard Prajsnar

mgr Robert Szopa

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Iwona Kamińska - Smorul

mgr Lucyna Pacocha


Psycholog szkolny
mgr Renata Maciechowska

Chór szkolny

mgr Monika Twarduś

Biblioteka

mgr Elżbieta Szaro

Higienistka 

Katarzyna Baczyńska

 


Grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i przedstawiciele Rady Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
w roku jubileuszowym 150-lecia szkoły.
czerwiec 2018 r.


Księgowość i administracja

mgr Agnieszka Alibożek
mgr Dorota Bilewicz
Anna Gierut
Danuta Pietrusza
Agata Szumlańska

Obsługa

Urszula Dybaś
Lucyna Paluch
Teresa Stanek


do góry