PUBLIKACJE I LICEUM
im. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
wydane z okazji jubileuszu 140-lecia Szkoły


Z okazji jubileuszu 140-lecia Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle wydano 3 publikacje książkowe przedstawiające tradycje, historię oraz szerokie spektrum działalności naszej Szkoły.

 

Publikacje są do nabycia w I LO w Jaśle:
I Liceum Ogólnokształcące
38-200 Jasło ul. Czackiego 4
tel. (0-13) 446-34-64

ZAPRASZAMY!

 

140 lat Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Jaśle
opracowanie: Barbara Sokołowskia, Elżbieta Szaro, Bożena Janiga

 

W związku z uroczystymi obchodami Jubileuszu 140 lat szkoły oddajemy w ręce Czytelników wydawnictwo będące kontynuacją tradycji publikacji szkolnych sprawozdań, zawierające głównie informacje o tym, co wydarzyło się na przestrzeni lat 1994/95 – 2007/08. Oprócz danych na temat kadry dydaktycznej I LO, przeprowadzonej modernizacji szkoły, czytelnik znajdzie wzmiankę o nowych egzaminach maturalnych i ich wynikach. W sprawozdaniu znalazły się także wiadomości o olimpiadach i konkursach przedmiotowych, o osiągnięciach sportowych naszych uczniów. Ponieważ szkoła prowadzi bardzo rozległą działalność na różnych polach, więc nie braknie informacji o Zimowych Szkołach, o  bibliotece, samorządzie szkolnym, o aktywności chóru, klubu filmowego, o akcjach podejmowanych przez PCK, Caritas, LOP, Koło Euroregionu Karpackiego, Jasielskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej. Szczegółowe noty znajdzie czytelnik na temat Internatu, Szkolnej Rady Działań Kreatywnych, Sesji Naukowej, która odbyła się z okazji 135 rocznicy powstania szkoły oraz na temat 75-lecia Szkolnego Klubu Sportowego. Osobny rozdział poświęcony został historii i działalności Artexpress’u, Fundacji im. prof. Romana Saphiera oraz publicystycznym zmaganiom naszych uczniów na łamach gazetek szkolnych.

Na kartach tej publikacji gościmy także kilku absolwentów, którzy zechcieli podzielić się z nami wspomnieniami o swoim pobycie w I LO w Jaśle. Artykuł Zofii Zaleśny – Kucharskiej przypomni, że kiedyś nasza placówka była związana z żeńskim gimnazjum i nikt wówczas nie wyobrażał sobie nauczania koedukacyjnego.

Publikację kończy tekst dr Barbary Sokołowskiej, który został wygłoszony na XI Krajowej Konferencji „Problemy współczesnej tanatologii”, organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe – listopad 2007.

Zachęcamy do lektury !!!

 

Olimpijczycy Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
opracowali: Juliusz Jankisz, Elżbieta Bilska, Zdzisław Świstak, Bożena Janiga

 

Wydawnictwo poświęcone Olimpijczykom jest dokumentem ukazującem sukcesy naszej Szkoły w zakresie olimpiad i konkursów zarówno krajowych jak i poza granicami Polski. Olimpijczycy to wielkie osiagnięcie Szkoły oraz nauczycieli, pracujących wytrwale ze szczególnie utalentowanymi uczniami. Publikacja zawiera noty biograficzne uczniów biorących udział w olimpiadach. Noty te są prezentowane w zróżnicowanej formie, często przeplatane wspomnieniami z życia Szkoly, co dodaje im niepowtarzalnego uroku. W celu zachowania autentyczności wspomnień, zostały one przedstawione w publikacji w otrzymanym kształcie.

 

Grono Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (1868- 2008)
opracował Zdzisław Świstak

 

Jubileusz 140-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest równocześnie okazją do zaprezentowania grona pedagogicznego w dotychczasowej historii szkoły - takimi słowami rozpoczyna się publikacja pana Zdzisława Świstaka poświęcona wszystkim tym, którzy wpisali się na stałe w historię naszej Szkoły. W wydawnictwie prezentowane są noty biograficzne tych profesorów, o których udało się zebrać informacje. Tak więc nie jest to niestety pełna prezentacja całego grona profesorskiego. W jasielskim Gimnazjum i Liceum na przestrzeni tych 140 lat pracowało około 630 nauczycieli. Miejmy nadzieję, że dalsze gromadzenie materiałów w tym zakresie będzie kontynuowane. Książka ukazuje sylwetki profesorów bez względu na czas ich pracy w szkole, posiadane kwalifikacje nauczycielskie, formę zatrudnienia czy ilość godzin pracy w wymiarze tygodniowym.