I Liceum Og�noksztacce imienia Kr�a Stanisawa Leszczy�kiego

w Jale Szkoa ze 139-letnimi tradycjami (1868-2007)
| BIP | MEN | OKE | CKE | KORz | SPwJ | UMJ | jaslo4u | i-jaslo | e-jaslo | TVKJ | TVObiektyw | JSP | Krosno |
| UJ | UW | URz | AGH | PK | PRz | SGH | AE |

Arkusze egzaminacyjne

J. polski | J. angielski | J. niemiecki | J. francuski | J. rosyjski | J. łaciński | Historia | Wiedza o społeczeństwie | Geografia | Biologia | Matematyka | Fizyka i astronomia | Chemia | Informatyka | Historia sztuki | Historia muzyki

Arkusze maturalne


maj 2007


listopad 2006
(próbna)


maj 2006styczeń 2006
(sesja zimowa)


grudzień 2005
(próbna)


maj 2005

J. polski
- podstawowy

ArkuszI
przykładowe
rozwiązanie

Arkusz  Arkusz I Arkusz I Arkusz I Arkusz I

J. polski
- rozszerzony

Arkusz II
przykładowe
rozwiązanie

Arkusz Arkusz II Arkusz II Arkusz II Arkusz II

J. angielski
- podstawowy

Arkusz
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie

Arkusz
Transkrypcja nagrań
Arkusz I
Transkrypcja
Arkusz I
Transkrypcja

Arkusz I
Transkrypcja 

Arkusz I
Transkrypcja

J. angielski
- rozszerzony

Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
część1, część2
Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja nagrań
Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja
Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Transkrypcja
Arkusz III

J. niemiecki
- podstawowy

Arkusz
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Transkrypcja nagrań
Arkusz I
Transkrypcja 
Arkusz I
Transkrypcja

Arkusz I
Transkrypcja

Arkusz I
Transkrypcja

J. niemiecki
- rozszerzony

Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
część1, część2
Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja nagrań
Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja
Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

J. francuski
- podstawowy

Arkusz
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Transkrypcja nagrań
ArkuszI
Transkrypcja

Arkusz I
Transkrypcja

Arkusz I
Transkrypcja

J. francuski
- rozszerzony

Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
część1, część2
Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja
Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Transkrypcja
Arkusz III

J. rosyjski
- podstawowy

Arkusz
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Transkrypcja
ArkuszI
Transkrypcja 

Arkusz I
Transkrypcja

Arkusz I
Transkrypcja

J. rosyjski
- rozszerzony

Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
Transkrypcja nagrań
przykładowe
rozwiązanie
część1, część2
Arkusz cz.1
Arkusz cz.2  
Transkrypcja
Arkusz II
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II 
Arkusz III
Transkrypcja

Arkusz II
Transkrypcja
Arkusz III

J. łaciński
- rozszerzony

Arkusz

przykładowe
rozwiązanie


Arkusz I
Arkusz II

Arkusz I
Arkusz II

Historia
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I Arkusz I 

Arkusz I

Arkusz I
plik ZIP

Historia
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz II Arkusz II   Arkusz II Arkusz II

WOS
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I Arkusz I

Arkusz I

Arkusz I

WOS
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Arkusz II Arkusz II Arkusz II  Arkusz II

Geografia
- podstawowy

Arkusz
mapa
przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
mapa
Arkusz I
mapa
Arkusz I
 mapa

Arkusz I
mapa

Arkusz I
mapa
zał.A1

Geografia
- rozszerzony

Arkusz
mapa
przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz II Arkusz II Arkusz II Arkusz II 
zał.A2

Biologia

- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I  Arkusz I 

Arkusz I

Arkusz I

Biologia
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz II Arkusz II Arkusz II  Arkusz II

Matematyka
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I Arkusz I

Arkusz I

Arkusz I

Matematyka
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz II  Arkusz II  Arkusz II  Arkusz II

Fizyka i astronomia
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Arkusz I Arkusz I

Arkusz I

Arkusz I

Fizyka i astronomia
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Arkusz I Arkusz II Arkusz II  Arkusz II

Chemia
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I Arkusz I

Arkusz I

Arkusz I

Chemia
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I Arkusz II Arkusz II Arkusz II

Informatyka
- rozszerzony

Arkusz cz.1
Arkusz cz.2
dane
przykładowe
rozwiązanie
cz.1, cz.2, wyniki

Arkusz I
Arkusz II
dane     
Arkusz I
Arkusz II 
dane

Arkusz I
Arkusz II
dane

Historia sztuki
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz Arkusz I


Arkusz I

Historia sztuki
- rozszerzony

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz  Arkusz II

Arkusz II

Historia muzyki
- podstawowy

Arkusz przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
Arkusz I


Arkusz I
źródła
nagrań

Historia muzyki
- rozszerzony

Arkusz
przykłady nutowe
przykładowe
rozwiązanie
Arkusz
nuty
Arkusz II
nuty


Arkusz II
źródła nagrań
nuty

Arkusze maturalne

maj 2007


listopad 2006
(próbna)

maj 2006

styczeń 2006
(sesja zimowa)

grudzień 2005
(próbna)

maj 2005J. polski | J. angielski | J. niemiecki | J. francuski | J. rosyjski | J. łaciński | Historia | Wiedza o społeczeństwie | Geografia | Biologia | Matematyka | Fizyka | Chemia | Informatyka |Historia sztuki |Historia muzykiDo góry