Rajd - Magura Małastowska - maj 2008
Top
Left img000.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Wpisany na listę UNESCO drewniany kościół w Sękowej
Top
Left img001.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Szczyt Magury Małastowskiej -górna stacja wyciągu narciarksiego
Top
Left img002.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img003.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img004.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Przysłup - cerkiew greckokatolicka
Top
Left img005.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img006.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img007.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Łemkowska chyża
Top
Left img008.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Kaplica greckokatolicka w Nowicy
Top
Left img009.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
My i drewniane łyżkowicy z Nowicy
Top
Left img010.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img011.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img012.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Cerkiew w Nowicy
Top
Left img013.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img014.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img015.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Jeden z licznych cmentarzy wojennych w Gładyszowie
Top
Left img016.jpeg.small.jpeg Right
Bottom

Top
Left img017.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Cerkiew w Zdyni
Top
Left img018.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Grób Św. Maksyma
Top
Left img019.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Zabytkowy pomnik Św. Rodziny w Zdyni